Serveis LOPD

LOPD

Preparat per complir

Estàs al dia amb l’obligat compliment de la LOPD? La LOPD dicta una sèrie d’obligacions en funció de la sensibilitat de les dades personals que guarda la seva empresa.

Es distingeixen 3 grups en funció del nivell a aplicar:

Nivell Bàsic: nom, cognoms, adreces de contacte (físiques i/o electròniques) i telèfons (fixos i/o mòbils).

Nivell Mitjà: infraccions penals, comissió infraccions administratives, informació d’Hisenda Pública, informació financera.

Nivell Alt: ideologia, religió, creences, origen racial, orientació sexual, salut, vida.

Realitzem l’auditoria, revisió de la normativa, inscripció de fitxers i elaborem la documentació necessària per al compliment de la normativa.
Anàlisi de les dades tractades per l’empresa; la determinació dels nivells de seguretat, la inscripció dels fitxers a l’agència de protecció de dades, l’elaboració del manual de seguretat i l’auditoria de seguretat informàtica.